Kan bloggarna hota traditionella medier? Är bloggsfären ett reellt hot mot mediehusens kärnverksamhet? http://bit.ly/33elpM #journalistik