Schibsted flyttar mejlen till Google. Hur går det med meddelandeskyddet, FRA och FBI nu? http://bit.ly/bFS1tf #schibsted #fra #journalistik