Norra Brunn Comedy

Norra Brunn, 21.00
Anna-Lena Brundin, Thomas Järvheden,
Mikael Koppelman och Jonas Ljung