Tempel Riddare Orden

I dag blev jag invigd i Tempel Riddare Orden – avdelningen RT Concordia. Blir en spännande och, förhoppningsvist, insiktsfullt medlemsskap som jag ser fram emot.

Vad står Tempel Riddare Orden för?
» Tempel Riddare Orden vill i sin krets samla män med etiska och sociala intressen till ett brödraskap grundat på kärlek, trofasthet, ansvar och pliktkänsla.
» Tempel Riddare Orden vill inspirera medlemmarna att aktivt och troget utföra de uppgifter man påtagit sig och med kraft delta i arbetet med att omsätta kärleken till Gud, fäderneslandet och sin nästa i ord och gärning.
» Läs mer

2 Replies to “Tempel Riddare Orden”

Comments are closed.