Betyder nya Google Wave döden för de “statiska” sociala nätverken? http://bit.ly/bfYEI