Cisco, EMC och Vmware i molnpakt. http://bit.ly/ycPkn