Ipredlagen satt ur spel – det är inte tillåtet att registrera IP-nummer: http://bit.ly/17XLu2