Mediakoncernen Stampen går in som huvudägare i det mobila marknadsföringsföretaget Mobiento: http://bit.ly/CgvRb