ROE – Return of Engagement – ROI:s högra hand. ROE föder en anna form av vinst än den eknomiska. http://bit.ly/Radlw