Socialytisk – social och analytisk. 2010 blir året då affärssystem, beslutsstödsverktyg och kundvård blir socialytiska. http://bit.ly/dgBD5C