Tips på vanlig & ”motorstyrd” webbkamera emottages tacksamt. Ska användas i konferensrum. #svpt