Twitter är en effektiv marknadskanal. Det konstaterar författarna till en uppsats som vunnit Primes uppsatstävling. http://bit.ly/cJLZVc